Lajintuntemus

Lajintuntemus on tärkeä taito jokaiselle metsästäjälle, ja sitä testataan myös metsästäjätutkinnon suorittamiseen vaadittavassa kokeessa. Hyvä lajintuntemus varmistaa, että metsästäjä kaataa juuri sitä riistaa, jota on tarkoituskin.

Mitä lajintuntemukseen kuuluu?

LintujahtiHyvä lajintuntemus koostuu monenlaisista tunnistustaidoista. Kenties ensimmäisenä lajintunnistuksesta tulee mieliin jo havaitun eläimen tunnistaminen. Tässä metsästyksestä kiinnostuneet ovat monesti jo luonnostaankin hyviä, mutta sitäkin kannattaa harjoitella. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin eläimen piirteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Erityisen hyödyllistä on katsoa videoita, jossa erilaisen riistan voi nähdä liikkuvan luonnollisella tavalla. Toki myös kuvamateriaali on hyödyllistä etenkin tiettyjen, vaikeammin havaittavien piirteiden erotteluun.

Metsästäjän ei kuitenkaan tarvitse edes pystyä silmin havaitsemaan eläintä voidakseen tunnistaa sen. Etenkin lintujahdissa kuuntelun merkitys korostuu, sillä linnun voi yleensä tunnistaa sen äänestä jo kauan ennen kuin sen saa näkyviin. Siksi kannattaakin löytää hyvä resurssi, jossa pääsee tunnistamaan eläimiä paitsi ulkonäön, myös ääntelyn perusteella.

Jäljet ja jätökset

Eläin voi jättää itsestään merkkejä, jotka voi havaita vielä pitkään eläimen poistumisen jälkeenkin. Pehmeässä, mutaisessa tai lumisessa maassa kulkiessaan eläimet jättävät jälkiä, ja jälkien tunnistus onkin tärkeä taito jokaiselle metsästäjälle. Eläinten polkujen varrelta löytyy yleensä myös eläinten jätöksiä, joita voi myös käyttää eläimen tunnistukseen. Jätöksissä on se hyvä puoli, että niitä voi havaita myös alueella, jossa maa on liian kovaa jälkien jättämiseen.