Metsästyksen aloittaminen

MetsästysMetsästys on antoisa harrastus, jossa pääsee liikkumaan luonnossa ja tapaamaan uusia ihmisiä. Metsästysharrastuksen aloittamista varten pitää hankkia muutamia dokumentteja: metsästäjätutkinto, metsästyskortti, ampuma-aselupa sekä asiaankuuluvat pyyntiluvat. Tässä artikkelissa luodaan pikainen yleiskatsaus näihin aiheisiin. Kehotamme kuitenkin tutustumaan kuhunkin aiheeseen lähemmin vielä erikseen.

Metsästäjätutkinto

Jokaisen Suomessa metsästävän on suoritettava metsästäjätutkinto. Metsästäjätutkinnon suorittajan on osoitettava riittävä metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvien sääntöjen ja määräysten riittävä tuntemus. Metsästäjäkokelaan on onnistuneesti läpäistävä kirjallinen koe, jossa on kaksi osiota. Ensin mitataan kokelaan lajintuntemustaitoja 15 kysymyksellä. Tämän jälkeen kokelas vastaa vielä 45 sanalliseen monivalintatehtävään. Jos virheitä kokeeseen tulee enintään kahdeksan, myönnetään hänelle metsästäjätutkinto.

Kokeeseen voi valmistautua itsenäisesti lukemalla Metsästäjän oppaan, mutta riistanhoitoyhdistys järjestää myös valmentavia kursseja metsästäjäkokelaille, joilla aiheisiin pääsee tutustumaan lähemmin. Lisäksi kurssin vetäjältä pääsee kysymään kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Valmennuskurssia voi siis lämpimästi suositella kaikille metsästysharrastuksen aloittamista suunnitteleville.

Metsästyskortti

Kun metsästäjätutkinto on onnistuneesti suoritettu, on tuoreella metsästäjällä oikeus maksaa riistanhoitomaksu ja siten lunastaa metsästyskortti. Kortin saa yleensä käsiinsä noin kahden viikon kuluttua metsästäjätutkinnon suorittamisesta, ja se astuu voimaan heti, kun riistanhoitomaksu on maksettu.

Aseen hallussapito ja käyttö

Metsästystutkinnon ja metsästyskortin lisäksi metsästäjä tarvitsee tietysti myös aseen. Ennen aseen ostoa on metsästäjän saatava poliisilta aseen hallussapito-oikeus. Hallussapito-oikeuden voi saada vain, jos harrastaa jotakin asetta vaativaa lajia, kuten ampumaurheilua tai metsästystä. Metsästysharrastus on helppo osoittaa metsästyskortilla.

Muut luvat

Metsästykseen saattaa tarvita myös monenlaisia muita lupia. Esimerkiksi tiettyjä eläimiä metsästettäessä on suoritettava erillinen ampumakoe. Myös jousipyssyllä metsästävän on suoritettava niin sanottu jousikoe, jos metsästää villisikaa, metsäkaurista, muflonia, saksanhirveä tai valkohäntä-, japanin-, kuusi- tai metsäpeuraa. Kannattaa aina tarkastaa ajantasainen lainsäädäntö. Metsästettävästä riistasta riippuen metsästäjä tarvitsee myös asiaankuuluvat metsästys- ja pyyntiluvat. Tällaisia ovat hirviluvat, suurpetoluvat sekä erilaiset pienriistaluvat.

Maata omistava metsästäjä saa metsästää omilla maillaan, olettaen, että ei ole erikseen vuokrannut kyseisen maan metsästysoikeutta jollekin toiselle taholle. Useimmille metsästäjille paras ratkaisu on metsästysseuraan liittyminen.

Metsästysseurat tarjoavat mahdollisuutta metsästää maillaan myös niin sanottuna vieraskorttilaisena. Tämä onnistuu ostamalla metsästysseuralta erillinen metsästyslupa. Yleensä tällaiset luvat ovat voimassa vain päivän, mutta toisinaan niitä voi ostaa myös pidemmälle, esimerkiksi kolmen päivän mittaiselle ajanjaksolle. Myös valtion mailla on mahdollista metsästää. Tällöin tulee suunnata Metsähallituksen verkkosivuille ja hankkia metsästyslupa sitä kautta.