Metsästysturvallisuus

Aseen turvallinen käsittely on taito, josta kenenkään aseenkäyttäjän ei ole varaa tinkiä, oli kyseessä sitten metsästäjä tai ampumaurheilija. Turvallisuuden merkitys korostuu erityisesti metsästyksessä, sillä toisin kuin ampumaurheilussa, ampuvat metsästäjät useimmiten tarkasti kontrolloidun harjoitusrataympäristön ulkopuolella.

Ampumaradalle metsästäjät pääsevät harjoittelemaan, mutta varsinainen metsästys tapahtuu luonnossa, ja siksi sen yhteydessä onkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Sisäistämällä metsästykseen ja aseenkäsittelyyn yleensä liittyvät turvallisuusmääräykset ja -käytänteet metsästäjä voi varmistaa, että metsästysreissut pysyvät turvallisina ja harrastuksesta pääsee ottamaan kaiken irti – onhan metsästys todella antoisa harrastus.

Turvallinen aseenkäsittely metsällä

Aseenkäsittelyn tärkeimmät säännöt ovat, että vain turvallisiksi todettuihin suuntiin saa ampua, ja että asetta on aina käsiteltävä siten kuin se olisi ladattu. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että aseen piippu on aina pidettävä osoitettuna turvalliseen suuntaan, oli ase ladattu tai ei. Tätä kutsutaan piippukontrolliksi. Esimerkiksi saalista vedettäessä ase ei saa killua hallitsemattomasti metsästäjän selässä. Lienee sanomattakin selvää, että aseella ei saa missään tapauksessa osoittaa toista ihmistä – ei, vaikka ase olisi todettu lataamattomaksi.

Tunnista aina kohteesi ennen ampumista ja ammu vain, jos olosuhteet mahdollistavat hyvän osuman. Laukausta ei saa koskaan kiirehtiä, sillä lievimmilläänkin se johtaa saaliseläimen pakenemiseen tai huonoon osumaan ja siten eläimen tarpeettomaan kärsimiseen. Pahimmillaan se voi johtaa metsästystoverin tai pahaa-aavistamattoman sivullisen kuolemaan. Metsä voi luoda yllättäviä harhakuvia, ja ampumalinjalle päätynyt ihminen tai koira voi pikaisesti katsottuna muistuttaa erehdyttävästi pusikossa pinkovaa saaliseläintä. Ammu siis aina vain varmuudella tunnistettua kohdetta.

Varmistu tällöinkin, että ampumalinja on täysin turvallinen. On syytä muistaa, että esimerkiksi kiväärin luoti saattaa lentää tappavalla voimalla useiden kilometrien päähän. On sinun velvollisuutesi varmistaa, että ohilaukaus tai saaliin läpäisevä osuma ei vahingoita mitään eikä ketään kohteen takana.

Aseen huolto

Turvallisen aseenkäsittelyn kannalta on tärkeää myös se, että ase on hyvässä kunnossa ja oikein huollettu. Vierasesine piipussa tai vääränkaliiperinen patruuna saattavat aiheuttaa räjähdyksen piipussa. Lopputulos voi olla dramaattinen. Älä siis ammu, ellet voi olla varma, että aseesi on puhdas. Tämä on erityisen tärkeää, jos aseesi on tippunut maahan tai on muuten syytä epäillä, että piippuun on joutunut likaa. Huolla aseesi huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.