Turvallinen aseenkäsittely ampumaradalla

Turvallinen aseenkäsittely on jokaisen ampumaurheilun harrastajan tärkein taito. Hallitsemalla aseenkäsittelyn periaatteet harrastaja varmistaa, että harrastusympäristö on turvallinen ja että omien taitojen kehittymiselle on hyvät puitteet.

Turvallinen ampumaratakäyttäytyminen

Ampumaurheilussa ampuminen tapahtuu nimenomaan ampumaradoilla, ja siksi onkin tärkeää, että radoille on olemassa yhteiset, turvallisen harjoittelun mahdollistavat pelisäännöt.

Ampumaradalle saapuessasi pysäköi ajoneuvo sille tarkoitetulle paikalle ja varmista, että se ei sulje esimerkiksi hälytysajoneuvojen tietä, jos sellaista jostain syystä radalla tarvittaisiin. Varmista muutenkin, että kaikki omaisuus ja kaikki henkilöt ovat asianmukaisissa paikoissa, ja että radalla on turvallista ampua. Liiku myös itse vain alueilla, jotka tiedät turvallisiksi.

Ammunnalla on aina oltava ammunnanjohtaja, joka vastaa ampumatilanteen yleisestä turvallisuudesta. Tietysti myös jokainen yksittäinen ampuja vastaa siitä omalta osaltaan. Jokainen radalla oleva on muun muassa velvollinen huutamaan ”seis” jossakin seuraavista tilanteista:

  1. joku muu huutaa ”seis”
  2. havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä tai joku tekee vaarantavan virheen
  3. syttyy kulo tai palo
  4. vaara-alueella näkyy sinne kuulumatonta liikettä tai siellä havaitaan sinne kuulumaton kohde
  5. viestiyhteys miehitettyyn näyttösuojaan katkeaa

Pidä ase kotelossaan matkalla ampumapaikalle. Ota se esiin vasta ammunnanjohtajan luvalla. Pidä ase ennen ammuntaa varmistettuna ja, jos vain suinkin mahdollista, pidä aseen (kiväärin) lukko auki. Mikäli kyseessä on haulikko, pidä se auki taitettuna. Pistoolin piippuun voi kiinnittää niin sanotun tyhjän aseen osoittimen. Ammunnanjohtajan luvalla lataa aseeseen niin monta patruunaa kuin laukaussarjaan tarvitaan.

Kun lupa siihen on annettu, voi ampuja aloittaa laukaussarjan ampumisen. Ampujana sinun on vielä varmistettava kohde sekä se, ettei ampumalinjalla ole mitään sinne kuulumatonta. Muista tarkistaa myös maalin tausta. Mikäli olet haulikkoradalla ja ammut rasvalaukauksen, ammu se vaakatasossa taustapenkkaa kohti.

Ammunnan jälkeen varmista, että aseen lipas on tyhjä. Irrota tyhjä lipas ja varmista myös, ettei aseen patruunapesään ole jäänyt ammusta. Tauluille siirtyminen tapahtuu vasta ammunnanjohtajan hyväksynnällä ja kyseessä olevan ampumaradan ohjeiden mukaan. Muista myös tällöin aseen turvallinen käsittely. Pidä huolta piippukontrollista ja pidä ase aina varmistettuna. Haulikon tulee liikkua vain auki taitettuna.

Noudata kaikessa toiminnassasi yleistä varovaisuutta sekä kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta kanssaharrastajiasi kohtaan. Huolehtimalla turvallisesta aseenkäsittelystä mahdollistat turvallisen ja mukavan harjoitusympäristön itsellesi ja muille harrastajille.